Locuri și întâmplări

7 noiembrie 1945: Aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie la București

În București s-au desfășurat o multitudine de evenimente care au avut impact semnificativ pentru locuitorii din toate zonele Capitalei.

În noiembrie 1945 România se găsea într-o criză guvernamentală: Regele Mihai îi ceruse lui Petru Groza demisia din fruntea guvernului. La refuzul prim-ministrului de a demisiona la cererea regelui (fapt fără precedent), Mihai I intră în greva regală (21 august 1945-7 ianuarie 1946): refuză să semneze actele guvernului și să primească miniștri în audiență. Astfel, în această perioadă guvernul comunist acționează în ilegalitate. Și are – din nou – nevoie de o ”legitimare populară”, care va veni prompt (desigur, din nou cu sprijinul nemijlocit al sovieticilor) la 7 noiembrie 1945, când comuniștii aniversează public, pentru a doua oară în România, Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Frontul Unic Muncitoresc (F.U.M., compus din P.C.R. și P.S.D.) organizează în capitală un mare miting de susținere a sovieticilor și a guvernului comunist adus la putere de tancurile bolșevice. A doua zi, la 8 noiembrie, va veni replica forțelor democratice, prin primul și cel mai mare miting anticomunist (și ultimul înainte de Revoluția din 1989), organizat de tineretul liberal și țărănist. Răspunsul comuniștilor la această manifestație va fi  dur, vor fi uciși oameni și peste 1000 de tineri vor fi arestați (ținuți în detenție ilegală vreme de 2 ani și folosiți drept instrument de șantaj pentru abdicarea regelui din 1947).

În 7 noiembrie 1945, la ordinul P.C.R., toate marile piețe ale Bucureștiului (Piața Victoriei, Piața Universității și Piața Națiunii – azi Piața Unirii) au fost înțesate de oameni – în principal muncitori – aduși de comuniști să manifesteze în favoarea sovieticilor și a guvernului comunist al lui Groza. Iată cum prezintă acest eveniment ziarul Scânteia [1] , principalul organ de propagandă comunistă*:

Frontul Unic Muncitoresc, poporul român au sărbătorit cu mare entuziasm a 28-a aniversare a Marei Revoluții Socialiste din Octombrie

Meetinguri uriașe au avut loc în piețele: VICTORIEI, UNIVERSITĂȚII și NAȚIUNII

Eri, 7 noembrie la chemarea Frontului Unic Muncitoresc și a Confederației Generale a Muncii, pentru a sărbători a 28-a aniversare a Marei Revoluții Socialiste din Octombrie, muncitorii, țăranii și intelectualii, au răspuns plini de entuziasm.

Piețele Victoriei, Universității și Națiunii, au primit sute de mii de oameni veniți să aducă prinosul de recunoștință al țării întregi popoarelor sovietice, pentru hotărâtorul ajutor ce ni l-au dat în lupta noastră de eliberare de sub cisma fascistă. […]

În Piața Victoriei

Poporul român în frunte cu clasa muncitoare a sărbătorit, pentru a doua oară liber, aniversarea Marei Revoluții Socialiste din Octombrie.

De pe tribuna din fața ministerului de externe se vede o mare imensă de oameni, pancarte și steaguri.

Mulțimea freamătă, aclamă lozincile pe care crainicul le citește la microfon.

Fanfarele intonează marșuri muncitorești și rândurile se îngroașe din ce în ce mai mult.

Camioane pavoazate cu portretele lui Lenin și Stalin, coloane lungi de muncitori și funcționari sosesc în marea piață a Victoriei plini de entuziasm în dorința lor de a cinsti ziua de 7 Noembrie.

În jurul tribunei sunt grupați vajnicii muncitori ceferiști care săvârșesc fapte de eroism în câmpul muncii de reconstrucție. Lângă ei se înșiră salariații fabricilor și cetățenii sectoarelor Roșu [sic!] și Galben [2]: Atelierele Grivița, S.T.B. Laromet [3], A.P.A.C.A., Universul, Dacia Traiană, Scrisul Liber, Luceafărul, Eminescu, Quadrat [4], Uzinele Basarab [5], Leonida, C.A.M. Chitila-Zahăr [6], Garajele Mihăescu, A.S.A.M. etc., etc.

Mulțimea primește cu puternice ovații pe tov. Miron Constantinescu și cu urale nesfârșite pe tov. Ana Pauker.

Zecile de mii de muncitori, cetățeni, își  exprima neclintita lor încredere în F.U.M. și organizațiile componente, Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat.

Cuvintele vorbitorilor au avut un ecou profund în sufletele ascultătorilor. Reprezentanții Partidului Comunist, Partidului Social-Democrat și ai Confederației Generale a Muncii au simbolizat dorința arzătoare a masselor muncitoare de a întări și mai mult, de a face mai trainică unitatea lor de acțiune. […]

Cuvântările care au arătat măreția Revoluției din Octombrie, cauzele succesului ei formidabil, au fost întrerupte de nenumărate ori de ovații, urale și lozinci.

După rostirea discursurilor, o parte din participanți au plecat cu camioanele încărcate cu flori la Ambasada Sovietică, alții au încins hore acolo în piață și restul sʼau încolonat și până târziu au manifestat pe străzi recunoștința pentru ajutorul dat nouă de U.R.S.S., voința lor, voința întregului popor român, pentru sprijinirea guvernului PETRU GROZA, pentru prietenia cu U.R.S.S. cu celelalte NAȚIUNI UNITE, pentru Partidul Unic Muncitoresc, chezășia viitorului prosper al țării noastre. […]

ANIVERSAREA ÎN CAPITALĂ A MAREI REVOLUȚII DIN OCTOMBRIE

În Piața Națiunii

În Piața Națiunii sʼau adunat zecile de mii de muncitori și cetățeni, femei cu pruncii în brațe, profesori, funcționari, meseriași, comercianți, ostași, invalizi, mulți tineri.

Mulțimea scandează lozincile de pe pancarte.

În fața tribunei, muncitoarele țesătoriei Muradian [7], având cu toate basmale roșii  intonează cântece muncitorești.

Din zecile de mii de piepturi țâșnesc lozincile în legătură cu reconstrucția țării și cu înfăptuirea Partidului Unic Muncitoresc.

Din mijlocul massei de oameni țâșnește o tânără  muncitoare care oferă un buchet de crisanteme roșii tov. Teohari Georgescu.

În aplauzele nesfârșite ale mulțimii tov. Teohari Georgescu împarte florile cu tov. Lotar Rădăceanu.

Acest gest semnificativ entuziasmează poporul adunat, care timp de câteva minute manifestează pentru Partidul Unic Muncitoresc.

La încheerea meetingului, la propunerea tov. Gh. Apostol, mulțimea aplaudă trimiterea unei telegrame către Comitetul Central al Partidului Comunist (b) [bolșevic] din Uniunea Sovietică și către C.C. al F.U.M. […]

În Piața Universității

Dela balcoanele Soc. Generala, cât poți cuprinde cu privirea, piața Universității e plină de lume. Zeci de mii de cetățeni sʼau adunat spre a sărbători Marea zi  Revoluției Socialiste. Mii de plugari din satele jud. Ilfov, purtând placarde ale Frontului Plugarilor sʼau înfrățit cu muncitorii dela Malaxa [8], Set și Apaca,  cu funcționarii P.T.T.-ului [9] și ai Ministerului Educației Naționale, cu Tineretul Progresist din sect. Albastru [2], cu studenți și militari. Lozincile F.U.M. sunt scandate, sunt strigate în cor; deodată, din zeci de mii de piepturi răsună ”Internaționala”.

Mulțimea entuziastă, freamătă. Cu ovații nesfârșite e primit tov. Pătrășcanu, membru al C.C. al P.C.R. Aclamațiile nu contenesc câteva minute. Și când depe balcon, tov. Pătrășcanu și Voitec salută mulțimea, entuziasmul nu mai cunoaște  margini.

Acest material este publicat în cadrul proiectului „Istoria Sectorului 5”, derulat de către Asociația Curaj Inainte, cu sprijinul financiar al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”, prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti.

____________

* Transcriere conformă cu originalul (inclusiv greșelile)

[1] Scânteia, seria III, anul XVI, nr. 374, 8 noiembrie 1945, p. 1, p.3

[2] Oficial, în 1945 existau trei sectoare (rezultate din reorganizarea celor patru sectoare interbelice): Sectorul I Galben, Sectorul II Negru și Sectorul III Albastru (Sectorul IV Verde din interbelic fiind absorbit în celelalte). Sectorul ”roșu” menționat aici este o reminiscență din vremea când Bucureștiul era organizat în ”plăși” sau ”culori” (până în 1926). Culoarea de roșu (sau Plasa Târgului) cuprindea zona centrală a Bucureștiului.

[3] S.T.B. – Societatea de Tramvaie București

[4] Fabrica de cauciucuri ”Cauciucul Quadrat”

[5] Uzinele Metalurgice Basarab

[6] C.A.M. – Casa Autonomă a Monopolurilor

[7] ”Minasian & Muradian”, fabrică de textile ce a funcționat din 1935 până la naționalizarea din 1948

[8] Uzinele Malaxa (reparații și producție locomotive), denumite ulterior de comuniști ”23 August” (în prezent, ”Faur”)

[9] P.T.T. – Poșta-Telefon-Telegraf

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *