Odinioară în București
Încă nu părăsim zona intersecției dintre Calea Victoriei și bulevardul Regina Elisabeta fără să facem o referire și la așezământul școlar de la Sf. Sava. În acest sens, vom reproduce în primul rând o mărturie lăsată nouă de jurnalistul și istoricul Gheorghe Crutzescu despre elevii de la Sf. Sava și despre escapadele la „prăvălioara halvițarului” […]Continue Reading
Odinioară în București
Privind peste drum, în diagonală, dinspre Grand Hotel du Boulevard, astăzi vedem blocul Romarta. Înainte de construirea acestuia aici s-a aflat însă blocul Librăriei şi Editurii „Cartea Românească”, acolo unde foarte mulți scriitori de la acea vreme și-au văzut, în vitrine, cărțile nou apărute. Deși ne aflăm tot pe o zonă „de graniță” a bulevardului […]Continue Reading
Odinioară în București
Destul de puţine sunt mărturiile fotografice nocturne rămase din Bucureştiul interbelic. Cele care există însă vorbesc de la sine despre strălucirea unei lumi total diferite faţă de cea din ziua de azi, o lume cu pasiuni efemere, cu distracţii comune şi, cel mai important poate, cu repere rămase doar în amintire. Unele dintre aceste repere […]Continue Reading
Odinioară în București
În prezent nu sunt date foarte clare cu privire la pătrunderea automobilului, la apariția sa pe străzile și bulevardele Bucureștilor, în zone considerate de periferie la vremea respectivă, cum ar fi, de pildă, Rahova, Ferentari sau, mai mult, cartiere precum Uranus sau Izvor. Totuși, există un atu care avantajează porțiunea administrativă a sectorului 5: este […]Continue Reading
Oameni și povești
Poate că pare de neînchipuit ca astăzi cineva să ajungă să facă avere pornind de la câteva dulapuri cu cărți vechi. Totuși, prin a doua jumătate a secolului al XIX-lea, acest lucru era posibil. A demonstrat-o Leon Alcalay, cel care și-a început o mică afacere la intersecția dintre Podul Mogoșoaiei (Calea Victoriei) și Bulevardul Elisabeta. […]Continue Reading
Odinioară în București
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea modernizarea Bucureştilor includea, pe lângă construirea de clădiri monumentale, şi trasarea unor bulevarde care să ofere o deschidere mai largă către anumite zone. Unul dintre acestea a fost şi bulevardul Regina Elisabeta. Un teren viran, delimitat de un gard improvizat tip şantier, în stânga două case modeste, […]Continue Reading
Odinioară în București
Astăzi este cunoscută drept Calea Victoriei, denumire dată în urma izbânzii trupelor române din timpul Războiului de Independenţă (1877-1878). Istoria acestei „uliţe”, despre care s-a spus că va exista cât or fi Bucureştii, începe în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu, care şi-a tras cale către palatul lui de la Mogoşoaia. Privind ceva mai în urmă, […]Continue Reading