Odinioară în București
Astăzi, pe aceste locuri se află impunătoarea clădire a Casei de Mode Venus. Puțini însă își mai amintesc faptul că aici a existat o grădină de vară, numită Colos, iar anterior au fost case domnești în care mai târziu s-a deschis „Legațiunea Rusiei”. Plecând cu relatarea sa din momentul în care își făcea însemnările, gazetarul […]Continue Reading
Oameni și povești
Importanța deschiderii acestei artere – care în scurt timp a devenit cea mai însemnată cale a Bucureștilor – a fost privită de-a lungul timpului din diferite perspective de către istoricii sau pasionații de acest subiect. Podul Mogoșoaiei, una dintre cele mai valoroase realizări a domnitorului Constantin Brâncoveanu, rămâne, în ciuda controverselor pe care le-a creat […]Continue Reading
Odinioară în București
Așa cum lesne se poate presupune, a existat și un punct zero al destinului acestei zone atât de năpăstuite numite Mahalaua Calicilor. Inevitabil, de la un moment încolo trebuia să aibă loc o transformare, mai cu seamă că procesul de extindere a Bucureștilor căpătase o dinamică deosebită. Cum se face integrarea unei zone defavorizate în […]Continue Reading