Biserici
Dispariția tragică a mitropolitului Antim Ivireanul, care a fost asasinat de garda turcească în timp ce-l ducea spre exilul de la muntele Sinai, n-a însemnat și dispariția mănăstirii Antim. Destinul acesteia, cu suișuri și coborâșuri, era acela de a doborî obstacolele și de a răzbate în timp. Pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea, mănăstirea Antim […]Continue Reading
Articole Oameni și povești
Din nefericire, strădaniile mitropolitului Antim de a-și încheia lucrarea au fost umbrite de evenimentele istorice nefaste care-l ajungeau din urmă. Eforturile lui nu au fost zadarnice, însă prețul plătit a fost unul nedrept. În 1715 mănăstirea Antim nu avea toate construcțiile încheiate. De aceea, mitropolitul Antim a încercat urgentarea lor și stabilirea unor termeni Continue Reading
Oameni și povești
Am văzut ce potențial de dezvoltare avea la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea zona cunoscută pe atunci ca fiind Mahalaua Calicilor. Acum să ne reîntoarcem la isprăvile mitropolitului Antim, sperând ca după ce vom încheia povestea mănăstirii Antim să pătrundem puțin câte puțin către istoria ceva mai recentă a locurilor pe […]Continue Reading